БУУнун Эл аралык эксперттердин мультидисциплинардык тобунун “CADRI демилгелери (CADRI)” Кыргыз Республикасында кырсыктардын тобокелдигин азайтуунун потенциалын диагностикалоо жөнүндө баалоо миссиясынын жыйынтыктарын камтыйт

Бул Отчет БУУнун “CADRI Initiatives (CADRI)” эл аралык эксперттеринин мультидисциплинардык тобу тарабынан жүргүзүлгөн Кырсыктардын тобокелдигин азайтуунун Улуттук тутумунун дараметин диагностикалоонун

Кененирээк окуу

КР системасын өнүктүрүүнүн 5 стратегиялык багыттары боюнча комплекстүү прикладдык изилдөөлөр боюнча жол картасы

ЖОЛ КАРТАСЫ Кыргыз Республикасында Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо системасын өнүктүрүүнүн 5 стратегиялык багыттары боюнча комплекстүү прикладдык изилдөөлөр

Кененирээк окуу

Окуу куралы “КР 1986-2010 жылдардагы өзгөчө кырдаалдардын каталогу”

Окуу китебинин толук жыйнагы 467 беттен турат жана кириш сөздөн, республиканын физикалык-географиялык шарттарын баяндоодон турат. 1 жыл контекстиндеги өзгөчө кырдаалдардын

Кененирээк окуу

Кыргыз Республикасынын аймагындагы коркунучтуу процесстердин жана кубулуштардын мониторинг жүргүзүү

“Кыргыз Республикасынын аймагындагы коркунучтуу процесстерге жана кубулуштарга мониторинг жүргүзүү, болжолдоо” – китебине толуктолор жана өзгөртүүлөр киргизилди Китеп толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү

Кененирээк окуу

КР аймагындагы табигый жана техногендик коркунучтардын Атласы

Кыргыз Республикасынын аймагындагы табигый жана техногендик коркунучтардын жана өзгөчө кырдаалдардын тобокелдиктеринин спектри жөнүндө заманбап маалыматтардын жана билимдердин энциклопедиялык жыйнагы болуп

Кененирээк окуу

КР аймагындагы коркунучтуу процесстердин жана кубулуштардын мониторинг жүргүзүү

Кыргыз Республикасынын аймагындагы коркунучтуу процесстердин жана кубулуштардын мониторинг жүргүзүү, болжолдоо (Басма 18 өзгөр. жана тол.), Б.: ӨКМ КР, 2021-819 с.

Кененирээк окуу

Кыргыз Республикасынын жаңыланган улуттук салымы 2021

Кыргыз Республикасынын жаңыланган Улуттук аныкталган салымы (НДК) Климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциянын жана Париж макулдашуусунун Тараптарынын Конференциясынын чечимдерине ылайык даярдалган:

Кененирээк окуу

Кыргыз Республикасындагы климаттын өзгөрүүсүнүн тобокелдиктери жана аялуулугу жөнүндө маалымат баракчасы

Климат өзгөрүүдө жана Борбордук Азия чөлкөмүндөгү көптөгөн өлкөлөр бул процесстин кесепеттерин, мисалы, температуранын жогорулашы, гидрологиялык режимдердин өзгөрүшү, кургакчылык, суу ташкындары,

Кененирээк окуу