КР Өзгөчө кырдаалдар министрине кайрылуу

Урматтуу Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин расмий сайтынын коноктору!

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин дарегине, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин администрациясына электрондук дарек боюнча өзүңүздүн интернет-тиркемелериңизди жөнөтсөңүз болот.

Кайрылуу жөнөтүүдөн мурун төмөнкү маалымат жана шарттар менен таанышууну сунуштайбыз.

1. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин расмий веб-сайты аркылуу электрондук түрдө жөнөтүлгөн кайрылуулар Апелляциялык иштер бөлүмүнө кароо үчүн берилет.

2. Интернет – жарандардын электрондук кабылдамага жөнөтүлгөн кайрылууларында төмөнкү реквизиттер камтылууга тийиш:

арыз ээсинин фамилиясы, аты, атасынын аты;
кайрылуунун тексти;
арыз ээсинин электрондук почтасынын дареги (e-mail);
арыз ээсинин байланыш телефон номери;

3. Жооп алуу үчүн жөнөтүүчүнүн аты-жөнү жана почта дареги камтылбаган жарандардын интернет-арыздары анонимдүү деп таанылат жана кароого жатпайт. Ошондой эле, төмөнкү Интернет өтүнүчтөрү кароого кабыл алынбайт:

  • эгерде аларга мурда “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте толук жооптор берилсе, жаңы жүйөлөрдү же жагдайларды келтирбеген кайталап кайрылуулар;
  • каттын дубликатын корреспонденттик почта аркылуу алган учурда;
  • сөгүнгөн жана кемсинткен билдирүүлөрдү, ошондой эле учурдагы системаны кулатууга жана улуттар аралык кастыкты козутууга чакырыктарды камтыган;
    окулбаган;
  • текст латын алфавитин пайдалануу менен жазылган же толугу менен баш тамгалар менен терилген же сүйлөмгө/сөзгө бөлүнбөгөн учурда;
  • эгерде кайрылуу Министрдин жана/же Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин администрациясынын дарегине жазылбаса.

4. Кайрылуунун тексти кыскача түзүлүшү керек. Суроо, сунуш, өтүнүч так айтылышы керек.

5. Интернет-кайрылууда автор бул маселе боюнча мурда кайсы органдарга кайрылганы жана кайрылуунун жыйынтыгы кандай болгондугу да көрсөтүлөт.

6. Интернет-кайрылуу жөнөтүлгөндөн кийин, он жумушчу күндүн ичинде авторго анын кароого кабыл алынгандыгы жөнүндө электрондук почта дарегине электрондук почта билдирүүсү жөнөтүлөт, анда келип түшкөн датасы, убактысы, ыйгарылган кириш номери жана тиешелүү маалымдама телефондору көрсөтүлөт. кароодон баш тартуу (баш тартуунун жүйөлүү себептерин көрсөтүү менен). Андан ары интернет-кайрылуу басылып чыгарылат жана бул кайрылуу боюнча кийинки иштер кайрылуулар менен иштөө бөлүмүнүн жооптуу кызматкери тарабынан белгиленген тартипте жазуу жүзүндөгү суроо-талаптардагыдай эле жүргүзүлөт.

7. Сиз Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрине электрондук почтага түз байланыш (жөнөтүү) аркылуу кайрылуу жөнөтсөңүз болот: mchs.sa2021@gmail.com.

Же төмөнкү байланыш формасы аркылуу (байланыш формасынын бардык талаалары талап кылынат)

8. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин кабыл алуу бөлүмүнүн байланыш телефондору:

+996 (312) 32-30-70
+996 (322) 22-33-46

Сиздин электрондук дарегиңизге кароого кабыл алуу же кароодон баш тартуу жөнүндө билдирүү келгенге чейин, бул маселе боюнча КР ӨКМнин кабыл алуу бөлүмүнүн кызматкерлерине тоскоолдук кылбаңыз. Бардык кайрылууларды кароо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде бирдей жана жогоруда көрсөтүлгөн пункттарды эске алуу менен жүргүзүлөт.